Sinds 1 juli 2018 heeft de oude stadsbibliotheek op het Woodrow Wilsonplein nieuwe bewoners.

De Stad Gent ging een nieuwe tijdelijke overeenkomst aan met de firma Interim Vastgoedbeheer bvba. Zij trekken in de oude bibliotheek tot aan de start van de renovatiewerken. De huidige overeenkomst met de cvba Stadslabo, die NEST oprichtte, liep eind juni af.

Einde NEST

Cvba Stadslabo is een consortium van vijf hoofdbeheerders: Timelab, KERK, Totum, Democrazy en NUCLEO. Samen zorgden zij de voorbije maanden voor NEST: een tijdelijke creatieve invulling in de oude stadsbibliotheek. NEST was een samenkomst van meer dan 70 initiatiefnemers, jong en oud, met werkervaring en zonder werkervaring, sommigen al wat gekker dan anderen, maar allen met een sterk gevoel voor creativiteit, durf en ondernemerschap. Iets langer dan een jaar zwaaiden deze initiatiefnemers de scepter over de oude bib en organiseerden ze er enkele onvergetelijke evenementen. Maar eind juni kwam er een einde aan de overeenkomst en werd de oude bib overgenomen door een nieuwe beheerder.

Nieuw beheer, nieuwe gebruikers

In de toekomst zullen de administratieve diensten van de Stad gehuisvest worden in de oude bib. Om te vermijden dat het gebouw ondertussen leeg komt te staan ging de Stad op zoek naar een nieuwe beheerder. Dit gebeurde via een marktraadpleging. Alle kandidaten die zich hiervoor inschreven hadden reeds ervaring in het beheren van leegstaand vastgoed voor een tijdelijke periode.

De focus van de beheersopdracht ligt op het optimaal invullen van het gebouw met gebruikers. Hierbij moet er rekening gehouden worden met stedenbouwkundige voorwaarden, bescherming van het gebouw (monument) en een goede toegangscontrole.

Het beheer is toegekend aan de firma Interim Vastgoedbeheer bvba. De firma heeft samengezeten met enkele huidige gebruikers en ook nieuwe partijen, die het gebouw tegen een gunstig tarief wensen te gebruiken als werkplek of atelierruimte. De firma streeft naar een diverse mix van kunstenaarsateliers, co-workinginitiatieven, vergaderlocaties, restaurant,… De bedoeling blijft om de oude bib (zeker deels) open te stellen voor het publiek.

Wie kan je in het gebouw terugvinden?

  • Emilie De Vlam (Bewegingsstudio)
  • Gilles Dispersyn (Event-flexplek)
  • Nathalie Van Hulle (Het Werkhuis- kunsten ambachten)
  • Wouter Noppe (Ne-Studio: recording studio, repetitieruimte, optredens)
  • Igor Calsyn (Workshop beeldende vorming: schilderen)
  • David Van den Hende (Event-werking)
  • Bulb (Shaping creative minds): Creatieve kruisbestuiving: onderwijs, creative community, projects, gefaciliteerde ‘creative labs’, projecten/evenementen.
  • Woodroow (Pop-up museum): digi-art, projecties en installaties, ondersteund door audiovisuele effecten om bezoekers te laten proeven van de lokale cultuur.
  • Astrid-collectief (Multidisciplinaire groep kunstenaars): fotografie, beeldende kunst, theater.

Extra bewoners

Iedereen die zich kan vinden in het concept, hier deel van wil uitmaken en op zoek is naar een betaalbare ruimte, kan zich nog inschrijven bij Interim Vastgoedbeheer bvba of via e-mail met wens naar ruimte, concept en opzet.

Bron: Stad Gent