Disclaimer

COVID 19

Disclaimer COVID 19

De procedures voor de uitvoering van onze dienstverlening worden ontwikkeld op vraag van de bevoegde autoriteiten en kunnen regelmatig worden aangepast in functie van de evolutie van de pandemie, de nieuwe wetenschappelijke kennis en de beschikbare middelen.

Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle door ons weergegeven informatie volledig, juist en actueel is. Desondanks kunnen wij geen garanties verlenen over de betrouwbaarheid van de informatie op onze website, waaronder informatie over het coronavirus.

Alle door ons weergegeven informatie over het coronavirus en aanverwante onderwerpen is uitsluitend gebaseerd op berichtgeving van officiële instanties. Mede gelet op de snelle ontwikkeling van de (medische) wetenschap rondom het coronavirus is het nadrukkelijk ieders eigen verantwoordelijkheid om zich hierover juist en volledig te informeren. Aan de door ons weergegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Continuïteit van onze diensten:
Sinds het begin van de crisis wordt de continuïteit van onze dienstverlening gegarandeerd door al onze medewerkers en de goede samenwerking met onze partners.

 • Afspraken, vergaderingen en communicatie met externen verlopen bij voorkeur via conference calls, e-mail en telefonisch.
 • Onze medewerkers werken maximaal van thuis uit.
 • De social distancing principes of een gelijkwaardig niveau van bescherming (zoals het dragen van een mondmasker) worden strikt nageleefd.

Klopt er iets niet? Laat het ons dan graag zo snel mogelijk weten en wij zullen het waar nodig aanpassen. Handelingen verricht op basis van de door ons weergegeven informatie zijn volledig op eigen risico.

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht