Leegstandbeheer
Lange of korte termijn

Interim Vastgoedbeheer plaatst tijdelijke gebruikers die in uw pand wonen of werken op basis van een gebruiksovereenkomst. Zij betalen een kleine vergoeding en houden tegelijkertijd een oogje in het zeil. In de praktijk betekent dit dat uw vaste lasten voor verwarming, water en elektriciteit (deels) worden gedekt en u voorkomt extra onkosten en risico’s die leegstand met zich mee brengt. Bij deze samenwerking geldt een opzegtermijn van 28 dagen, waardoor u flexibel blijft

Dit geldt bovendien ook als de verwachting is dat uw pand langer leegstaat. Dit levert in de praktijk mooie en bijzondere projecten op. Tijdelijke gebruikers houden een pand levendig en beschermen het pand tegen kraak, vandalisme en verloedering. Onze ervaring is dat bewoners graag iets moois en leuks van de ruimtes maken en in veel gevallen de buurt betrekken bij het tijdelijk invullen van het pand. Dat levert een gezonde, waardevolle interactie op met de omgeving. Ook wanneer een pand wordt gebruikt voor werken en – vaak creatieve – ondernemers samenkomen, ontstaat er een nieuwe dynamiek: zowel in het pand zelf als in de (directe) omgeving.

 • Deze vorm van leegstandbeheer is interessant voor elk type vastgoed zoals woningen, kantoorgebouwen, kloosters, instituten, (semi)overheidsgebouwen of andere iconische objecten met een grote diversiteit aan ruimtes.
 • Door de flexibele contracten die wij afsluiten met de tijdelijke gebruikers, bent u ook flexibel in de herbestemming van uw pand.
 • Deze vorm van leegstandbeheer is veelal kostendekkend en vermijdt bijkomende kosten ten gevolge van leegstandrisico’s.
 • Op uw verzoek werkt Interim Vastgoedbeheer graag een exploitatiemodel uit. In de meeste gevallen wordt uw leegstaand object zelfs getransformeerd van kostenpost naar inkomstenbron.

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht