Interim Vastgoedbeheer

BELEIDSVERKLARING

Het kwaliteitsbeleid van Interim Vastgoedbeheer BVBA is er op gericht om op een kwalitatieve en verantwoorde manier diensten te verlenen. De directie van Interim Vastgoedbeheer stelt zich tot doel om op een zo efficiënt mogelijke wijze een kwalitatief hoogstaande dienst te leveren waarbij tevredenheid van zowel de klant als de werknemers van belang is.

Kwalitatief in de zin dat aan alle geldende contracteisen en wettelijke eisen wordt voldaan en dat het proces zich voortdurend ontwikkelt en verbetert. Hiervoor wordt door de directie in het gehele proces periodiek metingen verricht waarbij de uitvoering van het beleid gestuurd wordt door de uitkomst hiervan. Ook worden er naar behoefte nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld. Om het behalen van de doelstellingen mogelijk te maken worden door de directie de nodige middelen beschikbaar gesteld. Interim Vastgoedbeheer is sinds eind 2009 gecertificeerd conform de ISO 9001.

Jaarlijks wordt de beleidsverklaring geëvalueerd op haalbaarheid en actualiteit en indien noodzakelijk herzien.

Wilrijk, januari 2024
_________________
V. Plattel
Zaakvoerder
Interim Vastgoedbeheer BVBA

    Naam (verplicht)

    E-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Bericht