Aanvullende diensten
Installatie van camera’s

Indien gewenst kunt u dag en nacht op de hoogte blijven van de gang van zaken in uw pand. Interim Vastgoedbeheer installeert een uitgebreid cameranetwerk waardoor u in real time een kijkje kan nemen op verschillende strategische plekken in uw pand of op uw bouwwerf. Dit systeem laat niet alleen toe dat u over de hele wereld controle hebt over uw pand. Tevens kan Interim Vastgoedbeheer op deze wijze standaard 24/7 controle garanderen.

Parkeerplaatsexploitatie

Parkeerruimtes zijn kostbaar en vaak schaars. Wij kunnen ongebruikte parkeerplaatsen bij panden exploiteren met dezelfde flexibiliteit als ons tijdelijk gebruik. Dus op het moment dat u een huurder of koper voor het pand heeft gevonden, kan het contract voor de bijbehorende
parkeerplaatsen op zeer korte termijn worden opgezegd. Tot die tijd kan een leegstaand parkeerterrein voor u als eigenaar geld opleveren.

Hermetisch afsluiten van panden

In bepaalde gevallen is het wenselijk om een leegstaand object hermetisch af te sluiten zodat het risico op inbraak drastisch verminderd wordt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij panden waar verkrotting is opgetreden. Interim Vastgoedbeheer kan hier op maat gemaakte vlakrooster beplating voorzien, in combinatie met veiligheidsdeuren.

Werfcontrole en werfbewoning

Naast ons aanbod van tijdelijk beheer van leegstaande panden, bieden wij een unieke service inzake permanente werfbewoning. Ook hier fungeren wij als uw partner om de risico’s op werfdiestallen zoveel mogelijk te voorkomen. Interim Vastgoedbeheer heeft ruime ervaring in het plaatsen van mobiele woonunits op de werf. In deze mobiele woonunit wordt een tijdelijke bewoner geplaatst. Deze manier van werken zorgt voor een quasi permanente aanwezigheid op de werf buiten de reguliere arbeidsuren. Op geheel natuurlijke wijze wordt aldus onverlaat afgeschrikt. Ook in complexen die stelselmatig worden gerenoveerd is onze dienst van tijdelijke bewoning toepasbaar. Onze flexibele tijdelijke bewoners verhuizen steeds mee gedurende de werkzaamheden en houden door hun dagelijkse aanwezigheid een oogje in het zeil.

Visueel objectbeheer

Voor leegstaand vastgoed waar tijdelijk gebruik niet wenselijk is, bijvoorbeeld bij recent opgeleverde objecten, kan Interim Vastgoedbeheer uw object visueel beheren.

 • Controle op vandalisme, inbraak en brandstichting.
 • Controle op de aanwezige installaties.
 • Preventief testen van de installaties.
 • Vroegtijdige constatering eventuele storingen.
 • Onderhoud sanitaire voorzieningen.

Door uw vastgoed in optimale toestand te houden, worden niet alleen de risico’s van leegstand verminderd, maar wordt ook een snellere verhuur of verkoop van het vastgoed gerealiseerd. Periodiek ontvangt u van Interim Vastgoedbeheer een rapport met de nodige fotodocumentatie. Zo heeft u als eigenaar steeds zicht op de actuele stand van zaken.

  Naam (verplicht)

  E-mailadres (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht